erb

Mesto
Topoľčany

   mr ico Mobilný Rozhlas
Zobraziť v prehliadači
 
title image

Čo je nové v Topoľčanoch

V súvislosti s príchodom leta a uvoľňovaním opatrení oznamujeme občanom nasledovné informácie na najbližšie dni:

- Matričný úrad bude od 19.6.2020 otvorený aj počas piatkov od 8:00 do 14:00.

- Galéria mesta Topoľčany bude počas tohto týždňa otvorená v čase od 9:00 do 15:00.

- Fontána na námestí je spustená.

- V priebehu budúceho týždňa je plánované uzatvorenie Mestského parku z dôvodu orezu drevín pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov.  

 

Radnica slávnostne privíta novoronencov

Mesto Topoľčany pripravuje pre najmenších obyvateľov slávnostné uvítanie detí do života. Bude nám cťou privítať medzi občanmi tých, ktorí budú formovať tvár nášho mesta.    

Na slávnostný obrad môže novorodenca narodeného v roku 2020 prihlásiť rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalé bydlisko v Topoľčanoch. Nezabudnuteľný okamih v kruhu najbližších bude novému obyvateľovi Topoľčian pripomínať plaketa mesta Topoľčany a jeho meno bude zároveň zapísané do pamätnej knihy mesta.

Slávnosť uvítania detí do života sa bude konať v obradnej sieni mesta Topoľčany dňa 30.6.2020 o 14:00 hod.

Prihlášku je potrebné vypísať a poslať najneskôr do 25.6.2020 e-mailom na adresu: matrika@topolcany.sk, alebo poštou na adresu:  Mesto Topoľčany  - matričný úrad, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, alebo priniesť osobne na matriku (vstup A, č. dverí 111). Po doručení prihlášky vás budú kompetentní pracovníci kontaktovať kvôli udeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Stiahnuť prihlášku

Kde sa práve kosí

Tento týždeň prebieha kosba na týchto uliciach:
17.6.2020 - Palkovičova, Palárikova, Bottova,V. Beniaka, Gorkého, Gogoľova, B.Nemcovej 
18.6.2020 - Podjavorinskej, Clementisova, Sladovnícka, Skycovská, kpt. Žalmana, Cintorínska, Pod kalváriou, Dopravná
19.6.2020 - Slobody, Svätoplukova, Radlinského, Václavská, Hrebíčkova, Mojmírova, Pílska, Povstania, Agátová, Sládkovičova

 

Natrite nám TO

Máte nápad, ako skrášliť svoje okolie? Nepáči sa vám hrdzavé zábradlie alebo lavička pred domom, a dokážete si ju opraviť svojpomocne? Požiadajte mesto o materiál na opravu a my vám ho zdarma poskytneme. Požiadať môžete e-mailom: peter.brlos@topolcany.sk.  

 

Voľný čas

Súťažná omaľovánka

Vymaľujte si relaxačnú omaľovánku Bilikovej vily, topoľočianskej národnej kultúrnej pamiatky. Táto secesná vila je dielom Jozefa Bilika z rokov 1906 - 1919.
Obrázok si môžete stiahnuť a vytlačiť, vyfarbiť podľa vlastnej fantázie a odovzdať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade, alebo poslať e-mailom na adresu lenka.savarova@topolcany.sk do 31.8.2020. Tri najlepšie kresby odmeníme.  

Prajeme vám príjemný relax. 

Stiahnuť omaľovánku
Viac o súťaži

Nenechajte si TO ujsť

Kino opäť premieta

Oznamujeme návštevníkom, že kino v Topoľčanoch opäť premieta. Tento víkend si môžete pozrieť animák Vpred, romantický film Kalifornský sen alebo komédiu Takmer dokonalé tajomstvá. 

Zároveň oznamujeme, že Mestské kultúrne stredisko vracia peniaze za zakúpené vstupenky na filmové a divadelné predstavenia. Pokladňa bude otvorená v dňoch:

pondelok – utorok od 09.00 hod. – 12.00 hod.,
streda – štvrtok od 13.00 hod. – 16.00 hod.
Divadelné predstavenia, ktoré boli plánované na jar 2020 sú preložené na termíny:

Milenec 30. 10. 2020 o 19.00 hod.

Už ti nikdy nenaletím 09. 11. 2020 o 19.00 hod.

Zakúpené vstupenky na tieto predstavenia zostávajú v platnosti.

V prípade, že si vstupenky nechcete ponechať, peniaze Vám budú vrátené v pokladni spoločenského domu na základe prinesenej platnej vstupenky.

Všetky vstupenky, ktoré boli zakúpené formou online predaja, prosíme priniesť vytlačené.

Pozrieť program

Nástupište 1-12: Peter Korček - Tiché mesto

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 pozýva výstavu fotografií, ktoré zaznamenávajú náhle vyľudnenie mestských priestorov v čase razantných karanténnych opatrení.

Výstava trvá do 25. 6. 2020.

Obmedzenia, ktoré postihli naše životy v období šírenia koronavírusu prakticky zo dňa na deň vyľudnili ulice miest. Oblasti dimenzované na pohyb veľkej masy ľudí stíchli.

Fotograf Peter Korček zaznamenával túto dovtedy nepredstaviteľnú zmenu v rôznych častiach Bratislavy. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zameriava na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia. Ťažiskom jeho dokumentaristických fotografií je neustále sa meniaca krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka.

Viac o výstave

Udialo sa TO

František Šulc: slávny topoľčiansky hádzanár na návšteve

Včera prijal pozvanie mesta Topoľčany slávny topoľčiansky hádzanár František Šulc. Pani primátorka a pán viceprimátor mu odovzdali pamätný list a darček pri príležitosti jeho 70. narodenín.
František Šulc je jediným (česko)slovenským hádzanárom, ktorý sa zúčastnil na olympijských hrách ako hráč aj ako tréner. Počas svojej športovej kariéry v Karvinej, v Bratislave a Trnave dosiahol skvelé výsledky a neskôr sa ako tréner aj v Topoľčanoch zaslúžil o výchovu ďalšej hádzanárskej generácie.
Pánovi Šulcovi prajeme k narodeninám pevné zdravie, dobrú náladu a ešte dlhé roky strávené v kruhu rodiny a kamarátov.

Radi by sme aj naďalej pokračovali v stretnutiach s jubilantnmi - osobnosťami spojenými s naším mestom, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj, aby sme im vyjadrili úctu a poďakovali za roky, ktoré zasvätili budovaniu dobrého mena pre Topoľčany.

Dobrovoľníctvo a pomoc občanom

title image