Mesto
Topoľčany

 Viac noviniek

Nezobrazuje sa Vám E-mail správne? Zobraziť v prehliadači

title image

Mesto Topoľčany počas lockdownu

Vážení občania, vzhľadom na uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 a z dôvodu ochrany verejného zdravia v aktuálnej vážnej epidemiologickej situácii bude mestský úrad v Topoľčanoch od 7.1.2021 do 24.1.2021 fungovať v nasledovnom režime:

 • Budova úradu bude pre verejnosť uzatvorená, vrátane kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky a ohlasovne pobytu. Služba overovania listín nebude dostupná.
 • Schránky na príjem pošty budú umiestnené na nádvorí mestského úradu a pri stálej službe mestskej polície (z Ulice Cyrila a Metoda) od 8:00 do 15:00. 
 • Pokladňa nebude dostupná. Úhrady budú prijímané iba bezhotovostne na účet mesta Topoľčany: SK23 0200 0000 0000 0022 7192.
 • Agenda všetkých odborov bude zabezpečená. V štandardnom pracovnom čase od 8:00 do 15:00 sa bude možné spojiť telefonicky so všetkými pracoviskami úradu, na nasledovných telefónnych číslach:
  - Matričný úrad: 038 / 5340 101
  - Odbor výstavby a životného prostredia (Stavebný úrad): 038 / 5340 238
  - Odbor starostlivosti o občanov: 038 / 5340 203
  - Odbor školstva, kultúry a práce s mládežou: 038 / 5340 348
  - Odbor správy majetku mesta: 038 /5340 229
  - Odbor služieb mesta: 038 / 5340 140
  - Ekonomický odbor: 038 / 5340 163, 165
 • K dispozícii je aj koronalinka na čsle: 038 / 5340 102
 • Mestské výbory, ktoré sa mali donať do 24.1.2021, sú zrušené. 
 • Komisie mestského zastupiteľstva sa budú konať formou videokonferencie. 

Život v meste

Mestská tržnica je otvorená v štadardných pracovných hodinách. Predavači kvetov sú k dispozícii iba telefonicky.

Cintoríny sú od 5.1.2021, od 12:00 zatvorené. 

Materské školy

Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené, alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.V materských školách bude na tento účel zriadená zberná trieda. O podrobnostiach bude rodičov informovať ich materská škola. 

 

Pozrieť uznesenie Vlády SR

Odberové miesta na antigénové testovanie

Chcete sa pridať k mestskej polícii?

Aktuálne máte možnosť stať sa členom tímu mestskej polície. Dokumetny je potrebné odovzdať do 11.1.2021 do 12:00. 

 

Centrum právnej pomoci v obmedzenom režime

Oznamujeme občanom, že Centrum právnej pomoci v Topoľčanoch dňa 19.1.2021 nebude poskytovať konzultácie. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Čo patrí a nepatrí do vedierka na kuchynský odpad?

Zber kuchynského odpadu pre rodinnú zástavbu funguje v Topoľčanoch už nejaký čas. Občas je však vhodné pripomenúť si, čo môžeme do zberného vedierka vhadzovať a čo doň, naopak, nepatrí. 

Čo do vedierka patrí? 

 • šupy z ovocia a zeleniny (aj citrusového ovocia) a ich časti
 • nespotrebované ovocie a zelenina
 • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku)
 • vaječné škrupiny
 • starý chlieb a pečivo
 • zvyšky jedla, polievok (bez obalov)
 • zvyšky potravín vzniknuté pri príprave alebo konzumácii pokrmov ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia...
 • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené
 • rybie kosti, kosti z hydiny (mäkké zvieracie kosti)
 • použíté papierové utierky a vreckovky

Čo do vedierka nepatrí? 

 • triedené zložky komunálneho odpadu
 • použitý jedlý olej a tuky z domácnosti
 • zelený odpad zo záhrady
 • veľké zvieracie kosti 
 • exkrementy zvierat
 • cigaretové ohorky
 • nebezpečný odpad
Pozrieť kalendár zvozu pre rodinné domy
Titulná obrázok
 
 

  Stiahnuť aplikáciu

  Nastavenie vašeho účtu