Mesto
Topoľčany

 Viac noviniek

Nezobrazuje sa Vám E-mail správne? Zobraziť v prehliadači

title image

Kde a ako sa budem môcť otestovať počas plošného testovania?

Robíme všetko preto, aby sme skrátili čakacie doby a uľahčili testovanie všetkým, ktorý budú mať záujem sa do 26.1.2021 dať otestovať v Topoľčanoch. Na tento účel sme od stredy 20.1.2021 zriadili ďalšie odberové miesta na antigénové testovanie. 

Už teraz sa môžete zaregistrovať cez elektronický systém Bookio, kde si pohodlne objednáte čas a termín. Návod ako aj potrebné linky nájdete nižšie kliknutím na náš web. K dispozícii sú iba termíny do utorka 26.1.2021. 

Prejsť na web a zaregistrovať sa na testovanie

Mesto Topoľčany počas lockdownu

Vážení občania, z dôvodu ochrany verejného zdravia v aktuálnej vážnej epidemiologickej situácii mestský úrad v Topoľčanoch od 7.1.2021 do 26.1.2021 funguje v nasledovnom režime:

Budova úradu je pre verejnosť uzatvorená, vrátane kancelárie prvého kontaktu, podateľne, pokladne, matriky a ohlasovne pobytu. Služba overovania listín nie je dostupná.

Schránka na príjem pošty je umiestnená v predsieni kancelárie prvého kontaktu (podateľňa) od 8:00 do 15:00.

Pokladňa nie je dostupná. Úhrady sú prijímané iba bezhotovostne na účet mesta Topoľčany: SK23 0200 0000 0000 0022 7192.

Agenda všetkých odborov je zabezpečená. V štandardnom pracovnom čase od 8:00 do 15:00 je možné spojiť sa telefonicky so všetkými pracoviskami úradu, na nasledovných telefónnych číslach:

Kancelária prvého kontaktu: 038 / 5340 101, 103, 104, 105, 107
Matričný úrad: 038 / 5340 111
Odbor výstavby a životného prostredia (Stavebný úrad): 038 / 5340 238
Odbor starostlivosti o občanov: 038 / 5340 203
Odbor školstva, kultúry a práce s mládežou: 038 / 5340 348
Odbor správy majetku mesta: 038 /5340 229
Odbor služieb mesta: 038 / 5340 140
Ekonomický odbor: 038 / 5340 163, 165
Mobilné kontakty na vedúcich zamestnancov sú k dispozícii v telefónnom zozname.

K dispozícii je aj koronalinka na čísle: 038 / 5340 102

Mestské výbory sú zrušené.

Komisie mestského zastupiteľstva sa budú konať formou videokonferencie.

Mestská tržnica a zberný dvor sú otvorené. 

Kúpili ste dom, byt alebo pozemok? Máte nového psa? Nezabudnite na daňové priznanie

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať daňovníci, ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli nehnuteľnosti /stavbu, pozemok, byt/ kúpou alebo darovaním a boli ich vlastníkmi k 1. januáru 2021 a taktiež aj daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné alebo búracie povolenie. Pri predaji a darovaní nehnuteľností je povinnosť podať priznanie na zánik dane.

 Daňové priznanie na vznik aj zánik daňovej povinnosti sa podáva príslušnému správcovi dane, teda za nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mesta a mestských častí sa podáva mestu Topoľčany. Termín na podanie priznania je do 31. januára 2021 podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením alebo vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi alebo vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, rozhodnutia o dedičstve alebo zápisnice o dražbe. Lehota podania priznania je v týchto prípadoch do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň za psa

Daňovníci, ktorí sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, sú povinní podať, po dovŕšení 6 mesiacov veku psa, daňové priznanie k dani za psa. Lehota na podanie priznania je do 30 dní od tejto skutočnosti. Pokiaľ daňovník prestane byť vlastníkom alebo držiteľom psa, je taktiež povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti v rovnakej lehote.

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa sú dostupné na webe mesta Topoľčany, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v predsieni kancelárie prvého kontaktu (podateľne) mestského úradu.

Viac informácií

Zber vianočných stromčekov

Plánujete sa zbaviť stromčeka po sviatkoch? Oznamujeme, že dňa 22.1.2020 budú Mestské služby organizovať zber stromčekov. Prosíme preto o ich vyloženie ku kontajneru, alebo pred rodinný dom. Zberať sa budú aj stromčeky v kvetináčoch. Zároveň prosíme, aby ste stromčeky nevykladali ku kontajnerom na separovaný zber (napr. sklo). Ďakujeme.

Právne konzultácie sú zrušené

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zákazu vychádzania budú konzultácie Centra právnej pomoci dňa 19.1.2021 zrušené.

 

MŠ Tribečská má novú strechu

V materskej škole na Tribečskej ulici bola zateplená strecha jednotlivých pavilónov a spojovacej chodby. Nová strecha by mala nielen zamedziť zatekaniu, ale aj zabezpečiť lepšiu tepelnú izoláciu, ktorá pomôže znížiť výdavky na vykurovanie.

 

Topoľčianske cintoríny sú digitalizované

Po Starom cintoríne pribudli na stránku virtuálnych cintorínov aj ostatné miesta večného odpočinku v Topoľčanoch: Nový cintorín ako aj Veľké a Malé Bedzany. Vďaka digitalizácii môžete vyhľadať hrob zosnulého, alebo skontrolovať platbu za hrobové miesto. Ak tu máte pochovaných svojich blízkych, môžete im na diaľku venovať aj tichú spomienku zapálením virtuálnej sviečky či položením venca. Počíta sa totiž všetko, čo urobíme srdcom.
V prípade, že ste našli chybu, pripomienky pošlite na adresu: sona.sramkova@topolcany.sk

Pozriet virtuálny cintorín

Zmena režimu prímestskej dopravy

Oznamujeme cestujúcim, že na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s vývinom epidemiologickej situácie na Slovensku, premávajú prímestské linky v okrese Topoľčany od 18.1.2021 v režime letných prázdnin, a to do odvolania.
Zoznam liniek premávajúcich v letnom režime nájdete v odkaze nižšie.

Pozrieť zoznam liniek
Titulná obrázok
 
 

  Stiahnuť aplikáciu

  Nastavenie vašeho účtu