Mesto
Topoľčany

 Viac noviniek

Nezobrazuje sa Vám E-mail správne? Zobraziť v prehliadači

title image

Dnes je sv. Floriána - patróna mesta Topoľčany

Svätý Florián je známy ako patrón hasičov a zároveň je patrónom nášho mesta.

Počas vlády cisára Diokleciána bol Florián dôstojníkom rímskej armády. Vyznávatelia a šíritelia kresťanskej viery boli v tom čase prenasledovaní. Florián, ktorý bol už v tom čase vo výslužbe, sa postavil na obranu uväznených kresťanských legionárov. Za tento skutok bol 4. mája 303 umučený a odsúdený na smrť.

Podľa legendy vyplavila voda jeho mŕtve telo na skalu, kde ho pred zhanobením strážil orol. Práve preto sa orol vyskytuje na viacerých zobrazeniach spolu s ním. Jeho tradičná pozícia je však v oblečení starovekého rímskeho dôstojníka so zástavou v ľavej a vedrom v pravej ruke.

Svätý Florián podľa povesti zachránil nemecký Norimberg pred požiarom. Pripisujú sa mu aj viaceré ďalšie zásluhy. V Topoľčanoch sa stal patrónom mesta po viacerých zničujúcich požiaroch v 18. storočí. Jeho sochu venovali mestu Topoľčanci.

Pri návšteve úradu už nepotrebujete test

Mestský úrad je otvorený v štandardnom režime.

Pri návšteve už nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Platí však povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nosa a úst) rúškom alebo respirátorom.

Mesto Topoľčany obnovuje osvedčovanie podpisov v domácnostiach, v prípade záujmu kontaktujte kanceláriu prvého kontaktu: 038 5340 103.

Naďalej prosíme o uprednostnenie bezhotovostných úhrad miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. 

Pripomíname, že niektoré pracoviská sú zatvorené počas nestránkových dní, kedy spracovávajú administratívnu agendu.

Plánované zasadnutia 

  • Termíny zasadnutia Komisií MsZ si môžete pozrieť tu. Formu konania komisie určuje predseda komisie. 
  • Pozývame občanov na verejné stretnutia Mestských výborov v jednotlivých mestských častiach, ktorých termíny si môžete pozrieť tu
Pozrieť úradné hodiny

Antigénové testovanie v Dome kultúry bolo zrušené

Vzhľadom na postupné uvoľnenie opatrení a upustenie od týždenného testovania podľa vyhlášky ÚVZ SR 200/2021 zrušil územný spolok Slovenského Červeného kríža k 3.5. testovanie v Dome kultúry.
V prípade potreby máte možnosť dať sa otestovať v štyroch MOM v Topoľčanoch: 

  • Lekáreň Pilulka na sídlisku F,
  • SWOT v OC Juh,
  • SANAS Pod kalváriou
  • Nemocnica Topoľčany, Svet zdravia.

Objednávanie termínov je nutné iba v MOM Nemocnica Topoľčany, ostatné MOM otestujú aj bez objednania. Otváracie hodiny, ako aj linky na objednanie nájdete na webstránke mesta Topoľčany.

Pozrieť mobilné odberové miesta

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci bude poskytovať právne poradenstvo pre občanov mesta Topoľčany dňa 18.5.2021. V prípade záujmu je potrebné sa objednať vopred telefonicky na čísle: 0650 105 100.

 

Prebieha kosenie

Mestské služby s.r.o. zabezpečujú v týchto dňoch kosenie mesta. Tento týždeň bude prebiehať na sídlisku Juh a M. Rázusa. Viac informácií a presný harmonogram nájdete na našom webe. 

 

Asistované sčítanie obyvateľov pokračuje

Od 3.5. 2021 prebieha v našom meste asistované sčítanie obyvateľov. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali sami elektronicky, máte teraz možnosť sa sčítať pomocou asistenta, a to dvomi spôsobmi. 

1. Na kontaktnom mieste na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu (podateľňa) počas úradných hodín. Na kontaktnom  mieste sa môžete sčítať sami pomocou počítača, ktorý vám bude k dispozícii, alebo s asistenciou pracovníčky podateľne. 

2.  Pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate na tel. linke 038/ 5340 104 alebo 038/ 5340 105.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Sčítať sa uvedenými spôsobmi môžete do 13.6. 2021.

Viac informácií

Prejdime spoločne Míľu pre mamu

Druhá májová nedeľa je tradične oslavou Dňa matiek. Mesto Topoľčany sa tento rok pripojí pri tejto príležitosti k podujatiu Míľa pre mamu, ktoré organizujú mnohé materské centrá, ale aj mestá a obce na celom Slovensku. 


Myšlienkou projektu je rodinná prechádzka v dĺžke jednej míle (cca 1,6 km) s kočíkom, s deťmi, starými rodičmi i priateľmi na oslavu materstva. Vzhľadom na aktuálne opatrenia sa tento rok koná Míľa pre mamu individuálnou formou.  To znamená, že každý si môže svoju míľu prejsť s blízkymi kdekoľvek v termíne do 8. mája 2021 (do 17:00), a počet kilometrov za celú rodinu zaregistrovať do kalkulačky Míle pre mamu

 
Topoľčianske mamičky, ktoré sa pridajú k Míli, alebo ich rodinní príslušníci, si môžu prísť do Galérie mesta Topoľčany v pracovných hodinách vyzdvihnúť malý darček a kriedy, aby ich deti mohli počas prechádzky nakresliť na chodník obrázok alebo odkaz pre všetky mamičky. 

Tešíme sa, ako sa naše parky a chodníky rozohrajú farbami na počesť všetkých mamičiek.  

Viac informácií

Hlasujme za projekt retro ihriska v Topoľčanoch

V Topoľčanoch je viacero ihrísk, ktoré slúžili deťom dlhé desaťročia. Teraz dosluhujú, alebo nevyhovujú súčasným normám. Ich prebudovanie do vyhovujúceho stavu je pomerne zložité. Radi by sme však zachovali tie preliezky, ktoré je možné upraviť, a sústredili ich na jedno miesto. Deti tak získajú retro priestor na hranie, a rodičia miesto plné spomienok na detstvo. Ak sa nám to podarí, jedno takéto ihrisko s novými lavičkami a smetnými košmi vznikne na ulici Janka Matušku.

Čo treba urobiť?

Mesto Topoľčany zapojilo projekt Retro ihriska do výzvy Ahoj, krásne Slovensko. Počas celého apríla môžete za projekt hlasovať. Pokiaľ sa nám podarí umiestniť na prvých dvoch miestach, na ihrisku opravíme staršie preliezky, umiestnime naň ďalšie, dobudujeme doskočiská a mobiliár. Hlasovať môžete iba raz. Po zahlasovaní je potrebné svoj hlas potvrdiť kliknutím na odkaz v e-maili, ktorý vám bude doručený. Ak k hlasu pripojíte blok z nákupu konkrétnej značky čistiaceho prostriedku, bude váš hlas zdvojnásobený. Každý hlasujúci môže navyše získať od organizátora cenu. 

Topoľčany, hlasujme a zachovajme pre deti preliezky, na ktorých sme vyrástli aj my. Ďakujeme. 

Chcem hlasovať

Ako sa bude volať cyklomost v Topoľčanoch?

Nazvali by ste ho podľa známej osobnosti z nášho mesta? Podľa športovca, architekta, či niekoho celkom iného? Alebo skôr podľa miesta, kde sa nachádza?
Ak máte výborný nápad pre meno nového cyklomosta v Topoľčanoch, ktoré bude výstižné a nadčasové, podeľte sa s ním v našej ankete. Vaše návrhy čakáme do 16. mája 2021. Komisia z nich vyberie niekoľko najlepších, spomedzi ktorých si následne odhlasujete víťaza.
Návrhy môžete posielať do ankety v aplikácii Mobilný rozhlas.

Poslať návrh

Bezplatná právna pomoc

Oznamujeme obyvateľom, že bezplatné právne poradne budú obnovené. Prebiehať budú vždy v poslednú stredu v mesiaci od 15:00 do 17:00. Najbližší termín bude 26.5.2021. V prípade záujmu sa nahláste na čísle: 038 5340 256.

 

Výberové konanie

Mesto Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Referenta spoločného Sociálneho úradu opatrovateľskej služby. Termín odovzdania podkladov je do 7.5.2021 do 12:00

 

Prebieha distribúcia rozhodnutí o miestnej dani a komunálnom odpade

Zamestnanci mesta  v období od 19.4.2021 do 31.5.2021 doručujú občanom mesta rozhodnutia o miestnej dani a komunálnom odpade na rok 2021. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk. V prípade, že poplatník nebude zastihnutý na adrese bydliska, rozhodnutie si môže prísť prevziať osobne na Mestský úrad Topoľčany - kancelária prvého kontaktu, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany v období od 1.6.2021 do 11.6.2021 počas úradných hodín.

Ak si rozhodnutie občan ani v tomto náhradnom termíne nevyzdvihne, bude mu následne doručované Slovenskou poštou.

Stará lavička? Hrdzavé zábradlie? Urobme si mesto krajším

Každý rok na jar majú občania možnosť požiadať mesto o materiál na nové nátery lavičiek, zábradlí, preliezačiek a iného verejného majetku. S iniciatívou sme začali v roku 2019 a stretla sa s pozitívnou odozvou, preto v nej radi pokračujeme. O materiál môžete požiadať telefonicky na čísle 038 / 5340 142 v pracovných dňoch, alebo vyplnením formulára. Jedinou podmienkou je fotodokumentácia stavu pred a po natretí. 

Zavolajme rodinu, susedov alebo kamarátov na Natrime si TO spoločne. Viac informácií na našom webe. 

Viac informácií

Topoľčianski seniori, ukážte svoj talent

Všetkým tvorivým seniorom v Topoľčanoch vrátane poslucháčov Univerzity tretieho veku dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave sa zapojila do medzinárodnej súťaže s názvom Umenie pre novú etapu života, ktorú opäť pre seniorov vyhlásila Medzinárodná organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci zo Svetovým kongresom turizmu pre seniorov WSTC v Číne. Najlepšie práce budú ocenené, víťazi jednotlivých kategórií budú pozvaní na študijný pobyt do Číny a všetky práce seniorov budú vystavené v prvom svetovo múzeu Univerzít tretieho veku v Čínskom meste Yantai.

Súťaž prebieha od februára do konca mája, kedy sa môžu seniori do jednotlivých kritérií súťaže prihlasovať. Viac informácií nájdete nižšie, alebo kontaktujte janka.chladecka@euba.sk

Prihlásiť sa do súťaže

Nech je Máj naším novým začiatkom

Práca nie je jediné, čo 1. mája oslavujeme. Okrem pamiatky demonštrácií chicagskych robotníkov, ktorí bojovali za osemhodinový pracovný čas, sme sa stavaním mája rozlúčili so zimou.

Bez ohlasovania a osláv, predsa však s divákmi. Na námestie ľudí prilákalo pekné počasie. Všetci veríme, že symbol stavania mája je aj symbolom nového začiatku po viac ako roku obmedzení.
Topoľčiansky máj tradične stavali chlapi a chlapci z Miestneho spolku Matice Slovenskej. V tomto roku im prišli podať pomocnú ruku aj dobrovoľní hasiči z Práznoviec, Urminiec, Jacoviec a Horných Obdokoviec. Za skrášlenie námestia májom, ale i prítomnosťou svalnatých mužov všetkým ďakujeme.

Upratovali sme Topoľčany

Ani piatkové prehánky nás neodradili od upratovania, ku ktorému sa k zamestnancom úradu pridali viacerí z vás. Srdečne ďakujeme všetkým, vďaka ktorým je naše mesto opäť o niečo čistejšie. O zveľadenie svojho okolia sa postarali aj: Stredná odborná škola drevárska,  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany, Súkromná škola umeleckého priemyslu Topoľčany, Tribečská knižnica v Topoľčanoch a dokonca aj škôlkari z MŠ Veľké Bedzany a MŠ Tribečská1.
Veľmi si to vážime a budeme radi, ak pre čistejšie mesto urobíme niečo všetci. Aj keď len to, že začneme zaobchádzať s odpadom zodpovednejšie. Nie kvôli iným, ale kvôli sebe.

Titulná obrázok
Prejsť na web
 
 

  Stiahnuť aplikáciu

  Nastavenie vašeho účtu